O autorze
Temida w wersji light –pierwszy blog pisany przez administrację

„Salon Mediatora”, czyli jak rozkręciłam mediacje

Trzeba mieć pomysł, skutecznie zainspirować innych i umieć sięgnąć po fundusze dla inicjatyw obywatelskich.

Mediacja jest tania, skuteczna i dostępna dla każdego z nas, niemal na wyciągnięcie ręki, a mimo to niechętnie, jako społeczeństwo z niej korzystamy. Każda trudna sprawa, każdy konflikt czy nawet drobny spór może zostać rozwiązany łatwo, szybko i bez strat emocjonalnych, w mediacji sądowej lub pozasądowej, o ile zechcemy z niej skorzystać.

Promocją mediacji, czyli najskuteczniejszej metody rozwiązywania konfliktów, zajmuję się od ponad roku. Jestem specjalistą ds. public relations w Sądzie Okręgowym w Opolu i traktuję upowszechnianie mediacji jako ważny element działań wizerunkowych sądu.

Zaczęłam od wymyślenia i przeprowadzenia głośnej kampanii społecznej „Mediacja: to nic nie kosztuje”, której celem było zwrócenie uwagi na program pilotażowy Sądu Okręgowego w Opolu, a rezultatem m.in. wyprodukowanie spotu reklamowego w ogólnopolskiej telewizji, nagranie reklamy radiowej, przygotowanie reportażu o mediacji rodzinnej, zorganizowanie konferencji naukowej. Z efektów kampanii jestem naprawdę zadowolona, zwłaszcza, iż przełożyły się one na konkrety, czyli wzrost o 100 procent spraw skierowanych do mediacji rodzinnych, w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym, co cieszy najbardziej, jest jednak poznanie kilku wspaniałych mediatorów i mediatorek, z którymi wspólnie rozpoczęliśmy działania „Salonu Mediatora”. To znakomite rozwinięcie kampanii społecznej.

Salon Mediatora to inicjatywa, polegająca na cyklicznych spotkaniach mediatorów sądowych oraz osób, którym bliska jest idea mediacji. Pomysł został zaczerpnięty z Gdańska, przy wsparciu tamtejszych mediatorów. My stworzyliśmy jednak Salon Mediatora po swojemu - po opolsku. Pierwsze zaproszenie wysłaliśmy do wszystkich osób wpisanych na listy mediatorów, rychło okazało się, że przychodzą tylko najbardziej aktywni, a więc tacy, na których nam najbardziej zależy.

Zainspirowało mnie ogłoszenie o możliwości pozyskania 5 tysięcy złotych dofinansowania dla grup nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich („Kierunek FIO”), którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mediacje wpisywały się w ten cel idealnie. Grupę nieformalną muszą tworzyć trzy osoby. Zaprosiłam zatem do współpracy dwie mediatorki, mające doświadczenie w pisaniu projektów, związane z Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Poświęciłyśmy dwa wieczory na napisanie projektu, dopracowałyśmy go z innymi mediatorkami, złożyłyśmy ofertę w konkursie i udało się! Dzisiaj jesteśmy już po realizacji projektu, a jego efektami pochwaliliśmy się podczas konferencji prasowej.

Po pierwsze: udział w bezpłatnych warsztatach psychologicznych „Opór w mediacji”, czyli prezent dla 40 najaktywniejszych mediatorów i osób związanych z mediacją, zaangażowanych w pełnienie cotygodniowych dyżurów w Sądzie Okręgowym w Opolu. Zawód mediatora wymaga stałego dokształcania się i my wyszliśmy naprzeciw tej potrzebie.

Po drugie: stworzenie strony internetowej z wyszukiwarką mediatorów, www.salonmediatora.com.pl, która ma być użytecznym narzędziem dla osób zainteresowanych pozasądowym rozwiązywaniem sporów, przede wszystkim dla sędziów i prokuratorów. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć i nawiązać kontakt z zarejestrowanymi w niej specjalistami, z podziałem na specjalności oraz powiaty, w których działają. Można w niej znaleźć np. osoby zajmujące się w mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, pracowniczymi, jak również rodzinnymi oraz karnymi i nieletnich.

Wszystkie osoby, które zechcą aktywnie uczestniczyć w SM, mogą na tę listę trafić - na stronie jest podany formularz oraz Regulamin Salonu Mediatora. Dzięki temu w wyszukiwarce znaleźli się mediatorzy, których kwalifikacje, umiejętności i aktywność są rekomendowane zarówno przez stowarzyszenia, z których się wywodzą, jak i właśnie przez Salon Mediatora. Z kwalifikacjami mediatorów bywa zresztą różnie – w ostatnim czasie opinia publiczna została poinformowana o nagannym zachowaniu jednej z mediatorek, a w konsekwencji o skreśleniu jej z wykazu osób godnych zaufania do prowadzenia mediacji karnych i nieletnich.

Dlatego też sędzia Anna Korwin-Piotrowska przypomniała podczas konferencji prasowej, jak ważne jest przestrzeganie przez mediatorów standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalonych przez Społeczną Radę przy Ministrze Sprawiedliwości. Znalazły się one m.in. w przygotowanym i wydrukowanym w ramach projektu „Poradniku Mediatora” – zbiorze praktycznych informacji, które powinny się przyczynić do dalszego profesjonalizmu tej grupy zawodowej, a tym samym – upowszechnienia mediacji. Poradnik jest trzecim ważnym elementem naszego projektu, niektóre opracowania, np. dotyczące zasad opodatkowania mediatorów, zostały przygotowane przez gości SM. Poradnik można pobrać na stronie Salonu Mediatora, a baner zachęcający do korzystania z wyszukiwarki jest na stronie Sądu Okręgowego.


Ewa Kosowska-Korniak
Sąd Okręgowy w Opolu
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...