O autorze
Temida w wersji light –pierwszy blog pisany przez administrację

„Salon Mediatora”, czyli jak rozkręciłam mediacje

Trzeba mieć pomysł, skutecznie zainspirować innych i umieć sięgnąć po fundusze dla inicjatyw obywatelskich.

Mediacja jest tania, skuteczna i dostępna dla każdego z nas, niemal na wyciągnięcie ręki, a mimo to niechętnie, jako społeczeństwo z niej korzystamy. Każda trudna sprawa, każdy konflikt czy nawet drobny spór może zostać rozwiązany łatwo, szybko i bez strat emocjonalnych, w mediacji sądowej lub pozasądowej, o ile zechcemy z niej skorzystać.

Promocją mediacji, czyli najskuteczniejszej metody rozwiązywania konfliktów, zajmuję się od ponad roku. Jestem specjalistą ds. public relations w Sądzie Okręgowym w Opolu i traktuję upowszechnianie mediacji jako ważny element działań wizerunkowych sądu.

Zaczęłam od wymyślenia i przeprowadzenia głośnej kampanii społecznej „Mediacja: to nic nie kosztuje”, której celem było zwrócenie uwagi na program pilotażowy Sądu Okręgowego w Opolu, a rezultatem m.in. wyprodukowanie spotu reklamowego w ogólnopolskiej telewizji, nagranie reklamy radiowej, przygotowanie reportażu o mediacji rodzinnej, zorganizowanie konferencji naukowej. Z efektów kampanii jestem naprawdę zadowolona, zwłaszcza, iż przełożyły się one na konkrety, czyli wzrost o 100 procent spraw skierowanych do mediacji rodzinnych, w porównaniu z poprzednim rokiem. Tym, co cieszy najbardziej, jest jednak poznanie kilku wspaniałych mediatorów i mediatorek, z którymi wspólnie rozpoczęliśmy działania „Salonu Mediatora”. To znakomite rozwinięcie kampanii społecznej.Salon Mediatora to inicjatywa, polegająca na cyklicznych spotkaniach mediatorów sądowych oraz osób, którym bliska jest idea mediacji. Pomysł został zaczerpnięty z Gdańska, przy wsparciu tamtejszych mediatorów. My stworzyliśmy jednak Salon Mediatora po swojemu - po opolsku. Pierwsze zaproszenie wysłaliśmy do wszystkich osób wpisanych na listy mediatorów, rychło okazało się, że przychodzą tylko najbardziej aktywni, a więc tacy, na których nam najbardziej zależy.

Zainspirowało mnie ogłoszenie o możliwości pozyskania 5 tysięcy złotych dofinansowania dla grup nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich („Kierunek FIO”), którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mediacje wpisywały się w ten cel idealnie. Grupę nieformalną muszą tworzyć trzy osoby. Zaprosiłam zatem do współpracy dwie mediatorki, mające doświadczenie w pisaniu projektów, związane z Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Poświęciłyśmy dwa wieczory na napisanie projektu, dopracowałyśmy go z innymi mediatorkami, złożyłyśmy ofertę w konkursie i udało się! Dzisiaj jesteśmy już po realizacji projektu, a jego efektami pochwaliliśmy się podczas konferencji prasowej.

Po pierwsze: udział w bezpłatnych warsztatach psychologicznych „Opór w mediacji”, czyli prezent dla 40 najaktywniejszych mediatorów i osób związanych z mediacją, zaangażowanych w pełnienie cotygodniowych dyżurów w Sądzie Okręgowym w Opolu. Zawód mediatora wymaga stałego dokształcania się i my wyszliśmy naprzeciw tej potrzebie.

Po drugie: stworzenie strony internetowej z wyszukiwarką mediatorów, www.salonmediatora.com.pl, która ma być użytecznym narzędziem dla osób zainteresowanych pozasądowym rozwiązywaniem sporów, przede wszystkim dla sędziów i prokuratorów. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć i nawiązać kontakt z zarejestrowanymi w niej specjalistami, z podziałem na specjalności oraz powiaty, w których działają. Można w niej znaleźć np. osoby zajmujące się w mediacjami cywilnymi, gospodarczymi, pracowniczymi, jak również rodzinnymi oraz karnymi i nieletnich.

Wszystkie osoby, które zechcą aktywnie uczestniczyć w SM, mogą na tę listę trafić - na stronie jest podany formularz oraz Regulamin Salonu Mediatora. Dzięki temu w wyszukiwarce znaleźli się mediatorzy, których kwalifikacje, umiejętności i aktywność są rekomendowane zarówno przez stowarzyszenia, z których się wywodzą, jak i właśnie przez Salon Mediatora. Z kwalifikacjami mediatorów bywa zresztą różnie – w ostatnim czasie opinia publiczna została poinformowana o nagannym zachowaniu jednej z mediatorek, a w konsekwencji o skreśleniu jej z wykazu osób godnych zaufania do prowadzenia mediacji karnych i nieletnich.

Dlatego też sędzia Anna Korwin-Piotrowska przypomniała podczas konferencji prasowej, jak ważne jest przestrzeganie przez mediatorów standardów prowadzenia mediacji i postępowania mediatora, uchwalonych przez Społeczną Radę przy Ministrze Sprawiedliwości. Znalazły się one m.in. w przygotowanym i wydrukowanym w ramach projektu „Poradniku Mediatora” – zbiorze praktycznych informacji, które powinny się przyczynić do dalszego profesjonalizmu tej grupy zawodowej, a tym samym – upowszechnienia mediacji. Poradnik jest trzecim ważnym elementem naszego projektu, niektóre opracowania, np. dotyczące zasad opodatkowania mediatorów, zostały przygotowane przez gości SM. Poradnik można pobrać na stronie Salonu Mediatora, a baner zachęcający do korzystania z wyszukiwarki jest na stronie Sądu Okręgowego.

Ewa Kosowska-Korniak
Sąd Okręgowy w Opolu
Trwa ładowanie komentarzy...